Татар теле һәм әдәбияты

7 нче сыйныф-ачык дәрес

2010-2011 республика олимпиадасы биремнәре

Әдәби текстка лингвистик анализ

10 кл Татар әдәбияты-2010

9kl_yahin

9 нчы сыйныф өчен татар әдәбиятыннан А.Яхин методологиясенә нигезләнгән эш программасы.

8 сыйн. әдәбият Яхин

Тукай -публицист11 нче сыйныф өчен әдәбияттан эш программасы

 11 нче сыйныф татар теленнән көндәлек дәрес планнары

11 нче сыйныф өчен әдәбияттан көндәлек дәрес планнары

БДИ вар 1

БДИ вар 2

БДИ вар 3

БДИ вар 4

БДИ вар 5

БДИ вар 6

БДИ вар 7

Дәрес эшкәртмәсе

Хәсән Туфан, Һади Такташ-иҗатташ дуслар 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2012 ЕЛГА ИСТӘЛЕКЛЕ ДАТАЛАР ҺӘМ ВАКЫЙГАЛАР КАЛЕНДАРЕ 

Рус мәктәбе 11 нче сыйныф татар теле .docx 

Рус мәктәбенең 10 нчы сыйныф укучылары.docx

Рус мәктәбе 9 сыйныф, татар әдәбиятыннан район олимпиадасы.docx

Рус мәктәбе 10 сыйныф, татар әдәбиятыннан олимпиада (район туры) сораулары.docx

Рус мәктәбе 11 сыйныф , татар әдәбиятыннан олимпиада (район туры) сораулары.docx

Рус телле балалар 10 нчы сыйныф.docx

Рус телле балалар 11 нче сыйныф.docx

Рус телле балалар өчен татар теле һәм әдәбиятыннан район олимпиадасы биремнәре 9 сыйныф.docx

Татар мәктәбе 9 сыйныфы ,әдәбият.docx

Татар мәктәбе 11 сыйныф татар теле .docx

Татар мәктәбе 11 сыйныфы, әдәбияттан район олимпиадасы биремнәре.docx

Татар мәктәбе 9 нчы сыйныф, татар теле.docx

Татар мәктәбе 10 сыйныфы әдәбияттан район олимпиадасы биремнәре.docx

Татар мәктәбе 10 сыйныфы, татар теленнән район олимпиадасы биремнәре.docx 

Русскоязычных групп общеобразовательных учреждений с русским языком обучения (25.01.2012 г.) ГИА

Татарских групп или классов общеобразовательных учреждений с русским языком обучения (25.01.2012 г.) ГИА

Общеобразовательных учреждений с татарским языком обучения (25.01.2012 г.) ГИА

Татарская литература для школ с русским языком обучения. 2012

Татарская литература для школ с татарским языком обучения. 2012

Татарский язык для школ с русским языком обучения. 2012

Татарский язык для школ с татарским языком обучения. 2012

5 сыйныф әдәбият тематик

үз белемеңне күтәрү планы

рус мәктәбе рус төркеме олимпиада биремнәре 4 класс
рус мәктәбе рус төркеме олимпиада биремнәре 5 класс 2015-16 нчы уку елы

рус мәктәбе рус төркеме олимпиада биремнәре 6 класс 2015-16 нчы уку елы

рус мәктәбе рус төркеме татар теле олимпиада биремнәре 2015-16 нчы уку елы

рус мәктәбе рус төркеме татар теле олимпиада биремнәре 9 класс 2015-16 уку елы

рус мәктәбе рус төркеме татарт теле олимпиада 10 класс 2015-16 уку елы

рус мәктәбе рус төркеме 11 нче класс 2015-16 уку елы